Daniel Koster
Daniel Koster 2 mei 2016

Bestaat er zoiets als een artistiek- en wetenschappelijk brein?

Je hebt verschillende typen mensen. De één wordt tot Einstein omgedoopt aangezien ‘ie de moeilijkste wetenschappelijke probleemstukken in een oogwenk heeft opgelost. Diegene zou over een wetenschappelijk brein beschikken. De ander wordt als artistiek genie bestempeld omdat ‘ie met zijn handen de meest prachtige kunst kan maken. Je hoort mensen dan zeggen dat ‘ie een artistiek brein kent. Maar bestaat dat wel? Of is iemand om een andere reden creatief (op deze manieren word je trouwens nóg creatiever)?

Convergent versus divergent denken

We weten al langer dat je beide kanten van je brein gebruikt voor het volbrengen van taken. De notie was eerder dat de rechterkant van je brein voor creatieve, artistieke ideeën zorgde. Je zou dan dus ook creatiever en artistieker zijn als deze meer was ontwikkeld. Dit werd vroeger in het convergent en divergent denken. Convergent is meer analytisch denken en je zou dan beter in wetenschappelijke zaken zijn. Divergent beslaat het vrijer denken, spontaan zijn en dus beter in het volbrengen van artistieke zaken inhouden. Echter is er in verschillende studies geen bewijs voor dit onderscheid van denken gevonden. Sterker nog, er is juist bewijs voor overlap tussen de twee!

Artistiek denken en wetenschappelijk denken gaat hand in hand

Het is opvallend, maar de wetenschap lijkt aan te tonen dat de gedachte dat er twee type personen zijn, artistiek en wetenschappelijk, meer een stereotype is dan de werkelijkheid. Wat al helemaal frappant is, is dat er bewijs is dat dit denken hand in hand gaat. De gedachte dat iemand niet of minder creatief is wanneer ‘ie over een wetenschappelijk brein beschikt, klopt simpelweg niet (altijd). Er zijn genoeg bekende voorbeelden voor te vinden. Zo bespeelde Einstein de piano en de viool en rondden muzikanten als Brian May wetenschappelijke studies af. Tastbaar bewijs dat er geen onderscheid hoeft te zijn, komt echter voort uit een analyse omtrent Nobelprijswinnaars, leden van wetenschappelijke instituties en het algemeen publiek. Deze analyse concludeerde bijvoorbeeld dat leden van de wetenschappelijke instituties twee maal zoveel artistieke activiteiten ondernamen als leden van het normale publiek (die over het algemeen dus minder slim zouden zijn)! Kortom: ben je een wetenschappelijk persoon, dan is de kans juist groter dat je artistiek bezig bent, of zo concludeerde de analyse.

Dus: geen bewijs voor een artistiek versus een wetenschappelijk brein

Na onze kleine duik de wetenschap in moeten we toch écht concluderen dat er geen bewijs is voor verschillende typen breinen. Sterker nog, er is meer bewijs dat een artistiek- en wetenschappelijk brein hand in hand gaan. Je beschikt dus over een ontwikkeld brein dat je op allerlei manieren kunt toepassen. De één kiest ervoor om de wetenschap in te duiken, de ander om artistiek bezig te zijn. Natuurlijk is het ook zo dat je niets met de wetenschap kunt hebben of dat je er geen gevoel voor hebt, dan heb je enkel artistieke talenten. Maar om nou te zeggen dat het altijd het één of het ander is, dat is dus zeker niet het geval!

Reageer op artikel:
Bestaat er zoiets als een artistiek- en wetenschappelijk brein?
Sluiten