Heeft dat Plus-abonnement nog wel zin nu ChatGPT-4o er is?

ChatGPT-4o is de nieuwste versie van de chatbot van OpenAI met veel nieuwe functies voor gratis gebruikers. Heeft een abonnement nog zin?