Ilona Braam
Ilona Braam | LinkedIn Tech 7 jan 2019

Op een veilige manier digitaliseren? Bescherm jezelf met KPMG

Waar vroeger alle communicatie gebeurde via fysieke documenten, leven we tegenwoordig in een wereld waarin bijna alles inmiddels wel gedigitaliseerd is. Een brief schrijven naar je vrienden is natuurlijk onzin als je gewoon kunt appen en ook als bedrijf is het een stuk handiger om gegevens van klanten, voorraden etc in een digitale database op te slaan. Helaas komt dat digitaliseren echter wel gepaard met nadelen en lijken er bijvoorbeeld altijd hackers op de loer te zijn die met gegevens aan de haal willen. Daarom bestaat er ook zoiets als cyber security. Veel bedrijven zien cyber security echter doorgaans als een noodzakelijk kwaad, maar dit is waarom het meer is dan een vervelend technisch verhaal en juist nieuwe mogelijkheden schept.

Veiligheid creëert vertrouwen en groei

Bedrijven zien cyber security vaak als een noodzakelijk kwaad, omdat er redelijk wat bij komt kijken en het natuurlijk ook geld kost. Vaak wordt het gezien als een investering om veiligheidsproblemen te voorkomen en niet als iets dat je bedrijf ook daadwerkelijk kan laten groeien. John Hermans, partner Cyber Security van het bedrijf KPMG, ziet dat echter anders. Hij vergelijkt cyber security met de vliegtuigindustrie, waar veiligheidsmaatregelen ook geld, tijd en energie kosten. Door deze investering in de veiligheid wordt er echter vertrouwen gecreëerd bij passagiers, waardoor ze nieuwe ervaringen kunnen opdoen en luchtvaartmaatschappijen kunnen groeien.

cyber security

Focus gebruikers op privacy

In de bedrijfswereld zorgt cyber security ervoor dat cliënten en gebruikers meer vertrouwen hebben in een bedrijf, waardoor ze ook eerder geneigd zijn om voor dat bedrijf te kiezen. We weten allemaal wat voor rampzalige gevolgen het bijvoorbeeld kan hebben wanneer persoonlijke gegevens van gebruikers worden gelekt. Bugs in softwaresystemen kunnen er onder andere voor zorgen dat wachtwoorden in verkeerde handen terechtkomen met alle gevolgen van dien. En al helemaal aangezien veel mensen dezelfde wachtwoorden gebruiken voor verschillende diensten. Vorig jaar kwam er zelfs ook een speciale regelgeving binnen de EU met betrekking tot de privacy van gebruikers en de wereld lijkt meer dan ooit gefocust te zijn op de veiligheid van gevoelige gegevens. Een goede tijd dus om als bedrijf gefocust te zijn op een veilige digitale omgeving.

Cyber security als ‘enabler’ groei

Anderzijds helpt het inzetten van veiligheidsmaatregelen ook bij de groei van een bedrijf, omdat er meer mogelijkheden worden gecreëerd met betrekking tot innovatie. De digitale wereld is continu in beweging en we hebben constant te maken met nieuwe technologische ontwikkelingen. Veel ondernemers zijn ook geïnteresseerd in deze ontwikkelingen, zodat ze kunnen inspelen op veranderingen in de maatschappij. Vaak zijn ze echter wat terughoudend in verband met mogelijke veiligheidsrisico’s. In dit geval kan cyber security worden gezien als de ‘enabler’ van technologische groei en kan het ondernemers de benodigde zekerheid geven om met nieuwe innovatieve oplossingen aan de slag te gaan.

Maatschappelijk belang

Daarnaast is er ook een maatschappelijk belang bij het veiligstellen van gegevens. Denk bijvoorbeeld maar eens aan wat voor gevolgen het zou kunnen hebben voor onze maatschappij als energiebedrijven of systemen in de zorgindustrie zouden worden gehackt. Maar ook bijvoorbeeld in de retail is veiligheid van groot belang. En dan hebben we het niet alleen over de bedrijfsvoering maar bijvoorbeeld ook om het zekerstellen van de beschikbaarheid van levensmiddelen.

online betaling

KPMG voor echte vooruitgang

Cyber security is dus om verschillende redenen van groot belang voor je bedrijf, maar omdat er redelijk wat beveiligingsfirma’s bestaan kan het lastig zijn om als ondernemer door de bomen het bos nog te zien. Wat vooral belangrijk is, is dat je voor een oplossing gaat die precies aansluit op je bedrijf en één van de firma’s waar die persoonlijke touch in een hoog vaandel staat is KPMG. Het bedrijf streeft naar vooruitgang die er ook echt toe doet door het creëren van oplossingen die in lijn zijn met de doelen, visie en innovatieve projecten van je onderneming.

KPMG ziet cyber security niet alleen als een technologisch fenomeen, maar iets waarbij menselijk inzicht van essentieel belang is. Daarom is er ook aandacht voor de mensfactor bij het bepalen van zowel de meest geschikte strategie als de implementatie daarvan. Als je tijd, geld en moeite gaat steken in cyber security, is het fijn om te weten dat KPMG zich niet alleen richt op de technische kant van geheel.

Er wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar hoe klanten en medewerkers precies met digitale processen en systemen omgaan, wat veiligheid voor ze betekent en waardoor ze worden gestimuleerd of juist tegengehouden worden om actief bij te dragen aan meer veiligheid. Door hun aanpak wordt het je als ondernemer duidelijk waar je precies mee te maken hebt en hoe cyber security een positieve investering is voor een succesvol bedrijf.

In samenwerking met KPMG

Reageer op artikel:
Op een veilige manier digitaliseren? Bescherm jezelf met KPMG
Sluiten