De freelancer wil prima gratis werk leveren, maar enkel voor bepaalde mensen

Kort geleden deelden wij een artikel waarbij een ontwerper op briljante wijze reageerde op een verzoek van gigant Showtime voor gratis werk. Omdat er zo enthousiast werd gereageerd en wij nieuwsgierig zijn besloten we dat het de hoogste tijd was om de freelancer eens écht goed aan de tand te voelen. Wij onderzochten of ‘ie bereid is om gratis werk te leveren en zo ja, wanneer!

De ontwerper voert de boventoon

Van de ondervraagden voerde de ontwerper de boventoon. De respondenten bestonden voor 53 procent uit ontwerpers. Fotografen waren voor zeventien procent vertegenwoordig en freelancers in andere segmenten nog net iets meer met negentien procent. De rest van de ondervraagden verrichtte ander werk. Daarnaast kwamen we erachter dat bijna de helft van de respondenten langer dan vier jaar dit werk uitvoerde. Een heleboel zielen met ervaring dus!

Stromen de aanvragen voor gratis werk binnen?

Op de vraag of je vaak de aanvraag krijgt om gratis te werken zei 49 procent van de respondenten dat ze het maandelijks moeten aanhoren. 34 Procent van de respondenten gaf aan (vrijwel) nooit deze aanvraag te hebben gehad. Dat is wel meer dan wij hadden gedacht, want we krijgen af en toe het gevoel dat het gros van de freelancers dagelijks wordt bestookt met aanvragen tot gratis werk. Dat was slechts bij zes procent het geval. Elf procent gaf aan wekelijks deze aanvraag te krijgen. Ook vroegen we ons af wie nou daadwerkelijk gratis werk heeft verricht tijdens zijn loopbaan. 89 Procent gaf aan dit te hebben gedaan. Elf procent van de onderzochten houdt dus voet bij stuk en werkt niet voor nop!

Wanneer de freelancer wél gratis werk wil verrichten

Dan de belangrijkste vraag; wanneer de freelancer wel gratis werk wil verrichten. Opmerkelijk is dat niemand, maar dan écht niemand, werk gratis wil uitvoeren voor grote bedrijven. Voor kleine bedrijven wil vijf procent dat. 29 Procent gaf aan voor een goed doel een uitzondering te maken en 55 procent voor vrienden en familie. Die laatste reden stond zodoende op de eerste plaats. Elf procent is daarnaast wederom standvastig en stelt niet gratis te werken!

Gratis werken wil de freelancer prima doen

Uit de resultaten van ons kleinschalige onderzoek kunnen we vaststellen dat de creatievelingen in Nederland (en dan met name onze lezers) die al een tijdje in het vak zitten af en toe een verzoek krijgen tot het leveren van gratis werk. Dit doen ze met alle liefde, maar dan voornamelijk voor familie en/of vrienden of voor het goede doel. Dat begrijpen we ook wel, want je kunt moeilijk nee verkopen aan je dierbaren of aan mensen met een nobel streven. Ook is het opmerkelijk (en daarom was iedereen het zo eens met de reactie van deze baas) dat niemand gratis voor een groot bedrijf wil werken. Kortom; de freelancer wil prima gratis werk verzetten, maar dan voor vrienden, familie en goede doelen. De rest van de mensheid moet ze lekker met rust laten!

Nog een kleine kritische noot: sommigen gaven aan dat ze ook gratis werk zouden verzetten voor een tegenprestatie die geen geld in het laatje brengt, zoals een toffe (leer)ervaring of het mogen werken met een idool.

Reageer op artikel:
De freelancer wil prima gratis werk leveren, maar enkel voor bepaalde mensen
Sluiten