Noah Korevaar
Noah Korevaar | LinkedIn Tech 18 mei 2018

Social media zeer verslavend, vooral bij jongeren

Het gebruik van smartphones werkt, vooral bij jongeren, zeer verslavend. Van alle 18- tot 24-jarigen beschouwt bijna een derde zich als social media verslaafd. In zodanige mate zelfs, dat de nachtrust eronder lijdt. Twee jaar eerder was dit nog 19%. Met dit alarmerende bericht komt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Dat toegenomen percentage wordt vooral toegeschreven aan het langere tijd besteden aan bijvoorbeeld WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram en YouTube. In 2015 zat ca. 4% van de jongeren tussen de vijf en tien uur per dag op social media. Dat percentage is inmiddels verdubbeld. De grootste groep, ongeveer een derde van de ondervraagden, is hier dagelijks tussen de drie en vijf uur mee bezig. Deze cijfers sluiten overigens wel aan bij Europese cijfers en Amerikaanse onderzoeken.

Percentages verslaving social media
Smartphoneverslaving in 2017
Bron: CBS

Verslaving kom het meest voor bij jongeren

Vrijwel iedereen zit tegenwoordig op social media. Het CBS maakt hierbij wel onderscheid tussen verschillende leeftijdscategoriën. Want hoewel van de jongeren het percentage social media gebruikers bijna 100% is, bij volwassenen daalt dat naar 87% en de 65- tot 75-jarigen ’slechts’ 71%, hoewel hier een stijgende lijn te zien is. Alleen de 75-plussers gebruiken social media niet of nauwelijks.

Van de volwassenen geeft 10% aan verslaafd te zijn. Dat is een afname van ruim 20% ten opzichte van de jongeren. Verder is opvallend dat vrouwen twee keer zo vaak aangeven dat ze verslaafd zijn als mannen. Zij vinden dat social media een grotere rol in hun leven speelt dan bij mannen. Ook mensen met een niet-Westerse achtergrond geven aan een groter belang aan sociale media te hechten dan mensen met een volledig Nederlandse achtergrond. Het CBS heeft hiervoor geen verklaring.

Studentenorganisaties zijn geschrokken

Diverse studentenorganisaties, verenigd in het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) zeggen geschrokken te zijn van deze alarmerende groei en dring bij de overheid aan op maatregelen. Volgens voorzitter Rhea van der Dong leren we jongeren verantwoord om te gaan bij andere verslavingen, zoals drugs en alcohol. Deze cijfers laten zien dat dit ook hoogst noodzakelijk is geworden voor smartphone-gebruik en social media in het bijzonder.

Reageer op artikel:
Social media zeer verslavend, vooral bij jongeren
Sluiten