Jeroen Kraak
Jeroen Kraak | LinkedIn Science 31 jul 2020

Wetenschappers wekken 100 miljoen jaar oude levensvorm weer tot leven

Een 100 miljoen jaar oude levensvorm weer tot leven wekken. Het klinkt als een science fiction, maar wetenschappers kunnen het echt.

Dat blijkt uit een studie die gepubliceerd is in het wetenschappelijke tijdschrift. Nature Communications. Wetenschappers vonden in de oceaanbodem microben die daar 101,5 miljoen jaar lagen. Deze hebben niet de energie om hun cellen te onderhouden, maar de onderzoekers is dit wel gelukt. Het is onduidelijk hoe deze microben al die tijd hebben kunnen overleven en ook weet men niet hoe oud ze kunnen worden. Volgens de onderzoekers kunnen dit mogelijk de oudste organismen op aarde zijn.

Oude levensvorm

Japanse wetenschappers zijn de microben op het spoor gekomen toen ze monsters van de zeebodem haalden op een diepte tussen 3.700 en 5.700 meter. Deze zijn genomen bij de zogenaamde South Pacific Gyre, wat ook wel wordt gezien als het meest ontoegankelijke water ter wereld. Het is het verst verwijderd van land en heeft dan ook de laagste productiviteit van de oceaan. In die omgeving zijn weinig voedingsstoffen, maar wel veel zuurstof onder de oppervlakte. De monsters zijn verzameld tijdens een expeditie in 2010 en de lagen zijn ontstaan van 13 miljoen tot 101,5 miljoen jaar geleden.

In die lagen vonden de onderzoekers dus de microben. Kleine eencellige micro-organismen die de meerderheid vormen van alle levensvormen in de oceaan. Doordat ze zich in verschillende lagen bevonden, konden ze nauwelijks bewegen of eten. Onderzoekers wilden daarom weten hoe levende organismen kunnen overleven in zulke omstandigheden.

Een 100 miljoen jaar oude levensvorm weer tot leven wekken. Het klinkt als een science fiction, maar wetenschappers kunnen het echt.

Tot leven wekken

Doordat ze in die toestand waren, moesten de wetenschappers de microben eerst weer eens ‘tot leven wekken’. Dit deden ze door ze koolstof en stikstofsubstraten te geven om te zien of ze zich daarna splitten in meerdere cellen. In een periode van 68 dagen kwam de meerderheid van de 7.000 cellen weer tot leven en vermenigvuldigden zichzelf.

Het is verrassend en uitdagend dat een groot deel van de microben weer actief kon worden gemaakt nadat ze een lange tijd onder de zeebodem lagen, zonder dat er veel nutriënten zijn,” vertelt hoofdonderzoeker Yuki Morono aan Reuters. De onderzoekers willen nu verder experimenteren. Hierin willen ze te weten komen hoe sommige microben het meer dan honderd miljoen jaar uithielden.” Het laat volgens een andere onderzoeker zien dat er geen limiet aan het leven is in de oude lagen die zich onder de oceaan bevinden.

Reageer op artikel:
Wetenschappers wekken 100 miljoen jaar oude levensvorm weer tot leven
Sluiten